WPROWADZENIE

PETLAS MA NA CELU DZIAŁANIE SPRZYJAJĄCE SPOŁECZEŃSTWU, PRODUKUJĄC PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA OPONY.

Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, nieustannie biorąc pod uwagę zmiany środowiskowe i potrzeby naszych klientów, pracowników i partnerów.

ŚRODOWISKO

PETLAS PODEJMUJE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA I ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

 • Produkcja opon przy ograniczonym wykorzystaniu surowców naturalnych, stosowanie materiałów nadających się do ponownego przetworzenia, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i generowanego hałasu

  • Redukcja zużycia energii
  • Produkcja opon o zwiększonej efektywności paliwowej
  • Zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi środowiska
  • Promowanie wysokich standardów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO 14001
  • Przygotowanie na wypadek wystąpienia zagrożeń środowiskowych i zapewnienie ochrony przez zanieczyszczeniem, a także zmniejszenie ilości odpadów oraz ich odzysk.
  • Szkolenie pracowników, sprzedawców i partnerów handlowych w celu zwiększenia ich świadomości dotyczącej ochrony środowiska.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, JAK WAŻNE JEST WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI I POMOC POTRZEBUJĄCYM.

Nieustannie staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Uważamy, że cała firma jest odpowiedzialna za działanie na rzecz środowiska i pracowników. To nasza międzynarodowa filozofia, zgodnie z którą chcemy poprawiać jakość życia.

 • PRAKTYKI ZAWODOWE BLISKA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI SZKOŁAMI I UCZELNIAMI, ABY ZAPEWNIĆ MŁODYM LUDZIOM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.
 • WALKA Z UBÓSTWEM POMOC UBOGIM RODZINOM W ZNALEZIENIU GODNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 • POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM< WSPIERANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 • ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA WSPIERANIE PROGRAMÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ.

TROSKA O PRACOWNIKÓW

SUKCES PETLAS OPIERA SIĘ NA LUDZIACH I ICH DOBRYM SAMOPOCZUCIU

Petlas zapewnia przyjazne i otwarte miejsce pracy, spełniające wymogi BHP i szanujące prywatność pracowników.

Nasi pracownicy uczestniczą w corocznych programach szkoleniowych. Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicą są bardzo ważni dla firmy PETLAS i przyczyniają się do rozwoju przemysłu i działania na rzecz społeczeństwa. Troska o to, by ich motywacja nie słabła, jest dla nas priorytetem.

W naszej bogatej kulturze tworzymy środowisko sprzyjające innowacji, kreatywności i współpracy, co przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i klientów. Pracujemy wspólnie, niezależnie od różnic kulturowych, religijnych, wieku czy niepełnosprawności. Nie dyskryminujemy ludzie ze względu na ich rasę, płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, członkostwo w związkach zawodowych, tożsamość etniczną, poglądy religijne ani żadne inne aspekty chronione prawem.